ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

Demonstration School.University of Phayao

ที่อยู่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง
จ.พะเยา 56000

ช่องทางติดต่อ

Phone : 054 466 666 ต่อ 3850

Email : desup@up.ac.th

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 – 16:30 น.

ติดตามเราได้ที่